מאמרים

הכנה לקראת בדיקת פוליגרף

הכנה לפוליגרף

"רציתי להזמין בדיקת פוליגרף, יש לי רק שאלה אחת...". הוא משפט שאנו שומעים כמעט מדי יום.
בדיקת פוליגרף אינה הליך פשוט, לא מדובר במכונה אליה מחברים את הנבדק, שואלים שאלה ומיד רואים באם תשובת הנבדק אמתית או שקרית. הליך בדיקת הפוליגרף מורכב הרבה יותר.

ראשית יש צורך להעביר למומחה הפוליגרף חומר רקע לבדיקה, חשוב שהמומחה יבין בדיוק מה נושא הבדיקה, מהן העובדות שאינן שנויות במחלוקת ומהי המחלוקת בין הצדדים.
רק לאחר קבלת חומר הרקע, תתואם בדיקת הפוליגרף. בדיקת הפוליגרף עצמה כוללת מס' חלקים ואורכת כשעה וחצי (תלוי בסוג הבדיקה, סיפור הרקע, אישיותו של הנבדק וכד').

בתחילת הבדיקה עורך מומחה הפוליגרף שיחה מקדימה עם הנבדק, במהלך השיחה ישאלו שאלות רקע שונות אודות הנבדק, פרטיו האישיים, מצבו הרפואי וכד'. בהמשך, יבקש מומחה הפוליגרף מהנבדק לספר לו במילותיו שלו את הרקע לבדיקת הפוליגרף, השאלות השנויות במחלוקת וגרסתו לאירועים. בשלב זה ינסח בודק הפוליגרף את השאלות שישאלו בבדיקה. השאלות בבדיקת הפוליגרף מוגבלות הן בכמותן, הן במה שניתן לשאול והן בניסוחן. לעיתים קרובות יבקש הלקוח לשאול שאלות שונות, אותן לא ניתן לבדוק בבדיקת פוליגרף מסיבות מקצועיות.

לאחר ניסוח השאלות, מקריא אותן מומחה הפוליגרף לנבדק ומוודא שהוא מבין אותן ויכול לענות עליהן בחיוב או בשלילה. בשלב זה מחבר מומחה הפוליגרף את הנבדק למכשיר הפוליגרף ושואל את השאלות שסוכמו מראש מס' פעמים בסדר משתנה. בדרך כלל, יערוך מומחה הפוליגרף לנבדק, בדיקת התאמה למכשיר הפוליגרף, לפני תחילת הבדיקה.
לאחר ששאלות הבדיקה נשאלות מס' פעמים, ישוחרר הנבדק לדרכו. ניתוח בדיקת הפוליגרף נעשה ע"י המומחה רק לאחר מכן והתשובות יינתנו בד"כ רק כ24 שעות לאחר הבדיקה.

דיוק ממצאי בדיקת הפוליגרף מותנה בעמידה בסטנדרטים מקצועיים שונים, בינם מס' השאלות שנשאלו בבדיקה ותוכנן. לא ניתן לשאול בבדיקת פוליגרף רק שאלה אחת ומצד שני לא ניתן לשאול שאלות רבות מדי. מומחה פוליגרף מקצועי ידע להסביר מה ניתן ומה לא ניתן לבדוק בבדיקת פוליגרף ולכן אמינות הבדיקה תלויה בראש ובראשונה בניסיון ובמקצועיות של מומחה הפוליגרף.