מאמרים

בדיקת פוליגרף (פוליגראף), איך זה עובד?

בדיקת פוליגרף

פוליגרף (פוליגראף) הינו מכשיר המסייע באבחון שקרים. כמרומז משמו, (פולי = הרבה, גרף) מכשיר פוליגרף מתרגם תגובות פיזיולוגיות הנקלטות מגוף הנבדק, המחובר למכשיר פוליגרף, לרישומים גראפיים אותם יכול מומחה פוליגרף מוסמך לאבחן כתגובות המעידות על אמירת אמת או שקר.

לא ניתן לאבחן אמת בלחיצת כפתור

התגובות הפיזיולוגיות הנמדדות ע"י פוליגרף נובעות ממערכת העצבים האוטונומית, ועל כן, בניגוד ל"אגדות עממיות" מסוימות הרווחות בציבור, אינן ניתנות לשליטה ו/או לשינוי ע"י הנבדק בבדיקת פוליגרף.

בניגוד לאמונה רווחת נוספת, פוליגרף אינו מכונה שבלחיצה על כפתור מאבחנת אמת או שקר, אלא תהליך פסיכופיזיולוגי מורכב המחייב שילוב בין מכשיר פוליגרף תיקני, מומחה פוליגרף בעל הכשרה והליך בדיקת פוליגרף מלא, כפי שיתואר בהמשך.

מהו הליך בדיקת פוליגרף ?

חשיבות מכשיר פוליגרף תיקני ברורה, כמו גם חשיבותו של מומחה פוליגרף מוסמך ובעל הכשרה מתאימה. אולם, רבים נוטים להתעלם מן החשיבות המשמעותית של הליך בדיקת פוליגרף.

עיון בחומר רקע וניסוח שאלות מתאימות - בטרם עריכת בדיקת פוליגרף, על מומחה פוליגרף מקצועי, בבואו לנסח את השאלות שיבחנו, לקבל חומר רקע לבדיקה, מפורט ככל האפשר. חומר הרקע הזה יהווה כלי עזר למומחה, בבדיקה. ניסוח אופטימאלי של שאלות הבדיקה הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר בבדיקת פוליגרף.

שיחה מקדימה עם הנבדק - בדיקת פוליגרף תקנית נערכת בחדר שקט, אטום ככל האפשר לרעשים חיצוניים. בתחילתה של הבדיקה נערכת שיחה מקדימה, במסגרתה נשאל הנבדק שאלות שמטרתן קבלת מידע אודות מצבו הבריאותי והנפשי, בכדי לאבחן את מידת התאמתו וכשירותו לעבור בדיקת פוליגרף.

גרסת הנבדק – בשלב זה, מומחה הפוליגרף מבקש מהנבדק להציג בפניו את גרסתו המלאה לנושא הבדיקה ואת סיבת הגעתו לבדיקה.

ניסוח השאלות לבדיקה - כעת מנסח הבודק יחד עם הנבדק, בשפתו ובלשונו, את השאלות לבדיקה.

הבדיקה - השאלות בבדיקת פוליגרף חייבות להיות פשוטות, ברורות וקצרות, ככל האפשר, ויש להימנע משאלות שהתשובות עליהן אינן חד משמעיות. הנבדק בבדיקת פוליגרף, צריך לענות על השאלות בחיוב או בשלילה בלבד. אין להציג שאלות עליהן מסרב הנבדק להשיב. בשלב זה מחובר הנבדק למכשיר פוליגרף ונשאל את השאלות עליהן סוכם, מס' פעמים, תוך כדי רישום תגובותיו הפיזיולוגיות לשאלות במכשיר פוליגרף.

ניתוח הרישומים - בתום הליך הבדיקה מנתח מומחה פוליגרף את הרישומים. תגובות פיזיולוגיות מסוימות, החוזרות על עצמן מס' פעמים לגבי שאלה ספציפית, יובילו למסקנה כי הנבדק שיקר בתשובתו לאותה שאלה.