מאמרים

האם הביטוח יכול לחייב בדיקת פוליגרף?

מדוע הביטוח מחייב בדיקת פוליגרף ?

שאלה זו עולה לעיתים קרובות במהלך הטיפול בתביעה מול חברת הביטוח.

נראה כי המקור לשאלה נובע מאכזבה מכך ש "לא מאמינים לי" ומהתחושה, אותה מתארים מבוטחים, כי חברת הביטוח מתנערת מאחריות.
במאמר קצר זה אנסה לעשות סדר בדברים ולהסביר מדוע במקרים רבים כדאי לכם לשקול בחיוב את הצעת חברת הביטוח ולהיבדק בפוליגרף.

 

חברת הביטוח תציע למבוטח להיבדק בפוליגרף כאשר יתקיים חשד מסוים לגבי מהימנות גרסתו.
למעשה, ברוב המקרים בדיקת פוליגרף עשויה להיות הפתרון הטוב ביותר למחלוקת שכזו בין הצדדים.
האינסטינקט הראשוני, לאחר שחברת הביטוח מציעה לקיים בדיקת פוליגרף, הוא לייחס לחברה ניסיון להתחמק מהתשלום. אך למען האמת, האינטרס המשותף של שני הצדדים הוא לפתור את הסכסוך בדרך מהירה, זולה ובעיקר אמינה וחד משמעית ובכך לחסוך הליך שעשוי להיות ארוך, יקר ומתיש.

האם חברת הביטוח יכולה לחייב ביצוע בדיקת פוליגרף?
נכון הדבר כי חברת הביטוח איננה יכולה לחייב ביצוע בדיקת פוליגרף, אך במקרה בו התובע בטוח בצדקתו הרי יש לו אינטרס מובהק לעבור את הבדיקה, ואם יורשה לי להעיר, גם אם אינך בטוח בצדקתך, הרי שמוטב לסיים את ההליך בשלב מוקדם זה מאשר לקיים הליך ארוך ויקר, כאשר אינך בטוח בסיכוייך לזכות בתביעה.
אגב, הנתונים מראים כי ברוב המקרים בהם מתקיימת בדיקת פוליגרף עקב מחלוקת ביטוחית נמצא התובע דובר אמת.
לאחר שהסכמתם להיענות להצעת חברת הביטוח ראוי לשקול ולבחון בכובד ראש את זהות מכון הפוליגרף. נסו לברר מי הם מומחי המכון, מהי הכשרתם ומהו המוניטין שלהם. הוכחה למוניטין טוב של מומחה פוליגרף היא היותו מקובל על בתי המשפט כעד מומחה והיותו חבר איגוד בודקי הפוליגרף הישראלי. בדיקת פוליגרף במכון מהימן ומוכר תיתן יתר תוקף לתוצאות הבדיקה.