מאמרים

מכונת אמת או גלאי שקר?

מכונת אמת או גלאי שקר ?

מכונת אמת, אותה מכונה אשר המין האנושי מנסה לפתח משחר ההיסטוריה, כזאת שבלחיצת כפתור תוכל לקבוע איזו מבין שתי גרסאות מנוגדות הינה הנכונה. מכונת אמת שכזו, תוכל לנטרל מכל דיווח, תיאור או עדות את המניעים הנסתרים, האמביציות והאמונה של מוסר הדיווח.

 

מכונת אמת גרסת שלמה המלך

גרסאות שונות של מכונת אמת שכזו פותחו במהלך השנים, עוד מימי שלמה המלך שהשתמש בחכמתו הרבה ובמניפולציה פשוטה והפעיל מעין מכונת אמת, שעזרה לו להגיע להחלטה בסיפור שתי הנשים שטענו לאימהות על אותו ילד. גם בתרבויות אחרות נתקלנו בואריאציות שונות של מכונת אמת. מבחן החרב המלובנת, בו אדם מתבקש להניח חרב מלובנת על לשונו כדי לאבחן אמירת אמת או שקר, מקורו בעובדה פיזיולוגית פשוטה בה הלשון מתייבשת בעת אמירת שקר, ובעצם הינו מכונת אמת פרימיטיבית.

תקדים משפטי בנושא מכונת אמת נקבע כבר ב1923

מכונת אמת ראשונה, המבוססת על אותם עקרונות של הפוליגרף המודרני, פותחה ע"י ויליאם מרסטון, בארה"ב, בשנות ה-20 של המאה הקודמת. מקרה מפורסם שנבחן במכונת אמת זו, הינו משפט פריי, אדם שהואשם ברצח בשנת 1923, נבדק במכונת אמת ונמצא דובר אמת. בית המשפט דחה את ממצאי הבדיקה, בטענה כי מכונת אמת זו עדיין אינה מעוגנת במחקרים מדעיים וכי רמת הדיוק שלה אינה ידועה. פריי הורשע ברצח ונידון למאסר. כ-3 שנים מאוחר יותר נתפס הרוצח האמיתי, הודה ושיחזר את הרצח. למרבה הפליאה, תקדים פריי, על אף שהוכח כטעות, הינו הבסיס המשפטי לאיסור בשימוש של מכונת אמת, פוליגרף בשמה המודרני, בהליך הפלילי בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם, ביניהן ישראל.

זוהי אינה מכונת אמת אלא גלאי שקר

הביטוי מכונת אמת השתרש בציבור ככינוי למכשיר הפוליגרף.

כינוי זה בטעות יסודו. בניגוד למשתמע מהביטוי מכונת אמת, פוליגרף אינו מכונה, המאבחנת בלחיצת כפתור אמירת אמת או שקר, אלא מכשיר המסייע בידי מומחה פוליגרף לאבחן שקרים. גם החלק השני של הביטוי מכונת אמת, אינו מדויק. בניגוד לאמת שהינה במרבית המקרים סובייקטיבית, מורכבת ומשתנה עפ"י זווית הראיה, ובהחלט ייתכנו מקרים בהם שני צדדים למחלוקת יאחזו כל אחד באמת שלו שתהיה הפוכה מהאמת של רעהו, הרי שקר הינו פעולה מודעת ומכוונת של עיוות עובדות ולכן קל יותר לאיתור.

אי לכך, הביטוי העברי הנכון לפוליגרף אינו מכונת אמת, אלא גלאי שקר.