פוליגרף למגזר העסקי

בדיקת פוליגרף קבלה לעבודה

במהלך אבחון מועמד למקום העבודה ניתן למדוד את כישוריו בתחומים רבים, אך לא ניתן, באמצעים המקובלים, לאבחן את הסיכוי שהמועמד ימעל באמון מעסיקו.

בעת תהליך המיון, המועמד יעשה את המרב בכדי להרשים את המראיין ובוודאי שלא יתוודה על מעשים שעשה בעבר או על כוונותיו בעתיד. המחקר בתחום מראה כי עובדים מועלים באמון מעסיקם רק לאחר תקופת הסתגלות (הנמשכת מס' חודשים או יותר) למקום העבודה, כאשר הם מרגישים בטוחים ומכירים את הפרצות בארגון.

בעזרת בדיקת פוליגרף למועמדים לעבודה ניתן לסנן מועמדים אשר עשויים לגרום נזק לארגון. מחקרים מוכיחים, מעל לכל ספק, כי לאדם אשר מעל בעבר באמון מעסיקו סיכוי גבוה לעשות אותו דבר בשנית. בבדיקת הפוליגרף נבדוק האם המועמד פעל בעבר באופן חריג שיש בו סטייה מן הנורמה המקובלת.

הנושאים הנבדקים בתהליך מסוכמים מראש עם הארגון, בהתאם לאופיו של הארגון, אופי התפקיד והסיכונים הכרוכים בו.

ארגונים רבים נמנעים מעריכת בדיקת פוליגרף טרום תעסוקתית מהחשש להפסיד מועמדים טובים ומחשש לתדמית הארגון. מניסיוננו נוכחנו כי ארגונים המטמיעים בדיקות פוליגרף טרום תעסוקתיות משפרים את איכות עובדיהם, מורידים מאד את כמות המקרים החריגים בארגון ואף יוצרים אצל עובדיהם תחושת הזדהות ארגונית. למרבה הפלא, הידיעה כי הארגון מוכן להשקיע תהליך מורכב ובעל עלות כספית בעובדיו יוצר אצל העובדים הבנה כי מדובר בארגון רציני וכי עובדים שהתקבלו לעבודה בו הינם בעלי ערך מוסף. בנוסף, לאחר שיוטמע התהליך בארגון, נוכחנו כי עובדים שעברו בדיקת פוליגרף טרום תעסוקתית יגלו הבנה ונכונות לעריכת בדיקות פוליגרף תקופתיות במהלך עבודתם בארגון.

בנוסף לבדיקת הפוליגרף, מציע המכון שירותים נוספים באבחון מועמדים, בין השירותים המוצעים:

- שאלון אישי מפורט
- מבדק מהימנות ממוחשב
- ראיון מובנה
- מבדקי כישורים ואישיות ממוחשבים
- בדיקת פוליגרף

מומחי המכון ישמחו לסייע באפיון התפקיד ובהתאמת המבדקים למשרה הנדונה ולסביבה התעסוקתית הספציפית.