פוליגרף למגזר העסקי

בדיקת פוליגרף בעקבות אירוע

כשמתרחש אירוע פלילי או עבירה אתית בארגון, מצויים הארגון ומנהליו בטלטלה, בן רגע, הופכים עובדי הארגון בכלל, והעובדים אשר היו בסביבה הקרובה לאירוע בפרט, לחשודים. בתוך כך, עשויה להיווצר אווירה של חוסר אמון וחשדנות מצד ההנהלה כלפי העובדים ובין העובדים לבין עצמם.
אירוע שכזה עשוי להיות גניבה פיזית של כסף, סחורה או מוצרים, טענות להטרדה מינית, העברת מידע סודי לגורם מתחרה, ויכוח בין עמיתים לעבודה וכד'. לעיתים, אין וודאות שאירוע כזה אכן התרחש, אבל אווירת חוסר הודאות עלולה להיות הרסנית לארגון.

בדיקת פוליגרף ממוקדת (ספציפית) בעקבות האירוע תאפשר לנקות מחשד עובדים להם לא הייתה יד במקרה ותסייע להנהלה או ליחידת הבקרה באיתור האשמים.
תגובה מהירה, שתאפשר ביצוע בדיקות פוליגרף למקסימום עובדים במינימום זמן, עשויה לייעל את התהליך, לחדד את הממצאים ובעיקר תאפשר לארגון חזרה מהירה למסלול. החשיבות בעריכת בדיקת פוליגרף כזו הינה הן בהיבט של ניקוי החשד מעובדים תמימים ולא מעורבים החשים חוסר נוחות עקב השמועות וחוסר האמון מצד חבריהם לעבודה, הן בהיבט של מציאת האשמים באם הם קיימים ומניעת המשך העסקתם בארגון והן בהטמעת התובנה כי הארגון יודע להתמודד עם אירועים חריגים, מתייחס אליהם ברצינות ואינו מקל בהם ראש. תובנה זו תסייע במניעת אירועים חריגים בארגון בעתיד.
בדיקת פוליגרף מסוג זה הינה בדיקת הפוליגרף האמינה והמדויקת ביותר ועריכתה ע"י מכון פוליגרף מנוסה ומקצועי הינה הפתרון המהיר והנכון במקרה כזה.