פוליגרף למגזר העסקי

בדיקות עובדים תקופתיות

ארגונים רבים, בעיקר כאלה המעסיקים עובדים רבים, אינם באמת יודעים עד כמה העובדים מהימנים, נאמנים ושומרים על נהלי הארגון. אמירות כמו "אצלנו זה לא יקרה" או "אני מכיר את העובדים שלי וסומך עליהם" מתבררות למרבה הצער כחסרות בסיס לעיתים קרובות. גם אם נבדקה מהימנות העובדים טרם כניסתם לארגון, הרי שדפוסי ההתנהגות עשויים להשתנות לאורך זמן. יתרה מכך, מחקרים מראים כי עובדים בהם ניתן האמון הרב ביותר, העובדים הוותיקים ובעלי הסמכויות, הם לרוב אלה שינצלו לרעה את האמון. שהרי בכדי למעול באמון, אדם צריך שיינתן בו אמון קודם לכן.

עריכת בדיקת פוליגרף תקופתית לעובדי הארגון עשויה לסייע בהתמודדות אם מצב זה. חשיבות בדיקה כזו הינה כפולה, הן בהיבט של איתור וגילוי אירועים חריגים בארגון והן כגורם הרתעה המסייע במניעת אירועים כאלה.

בכדי לערוך בדיקות יעילות ובעלות משמעות, מומלץ לערוך בדיקה לפחות ל25%-30% מעובדי הארגון לאורך שנה וזאת כדי לייצר את אלמנט ההרתעה.

 

בדיקת פוליגרף תקופתית תתייחס אך ורק לתקופת עבודתו של העובד בארגון ולא תעסוק באירועים מעברו וזאת גם בכדי לשמר על אוירה חיובית בארגון ולגייס את העובדים המחויבים לארגון ורוצים בטובתו, לטובת העניין.