פוליגרף למגזר העסקי

ראיון אישי מובנה

ראיון אישי מובנה

בתחילתה של כל בדיקת פוליגרף נערכת שיחה מקדימה עם הנבדק. בשיחה זו מסביר הנבדק את הסוגיה העומדת על הפרק ואת גרסתו לגביה.
בבדיקת פוליגרף לסינון מועמדים לעבודה, מתבקש המועמד לתאר את קורות חייו, תוך התמקדות בעברו התעסוקתי ובנושאים הרלוונטיים לאופי התפקיד והארגון.


מטרת הראיון הנערך עם המועמד טרם בדיקת הפוליגרף, הינה ליבון הנושאים עליהם תיערך בדיקת הפוליגרף והתאמת השאלות שישאלו בבדיקה למועמד הספציפי, לתפקיד אליו הוא מועמד ולארגון המעסיק.
לקוחות רבים שטרם התנסו בהפניית מועמדים לבדיקות פוליגרף, חוששים מכפילות ומעומס יתר על המועמד. אולם מניסיוננו, בראיון מקדים לבדיקת פוליגרף נשאלות שאלות שבד"כ אינו נשאלות בראיונות משאבי אנוש רגילים.
המועמד נשאל בין היתר על מגעים עם רשויות החוק, פיטורים ממקומות עבודה קודמים והסיבות להם, מצבו הכלכלי, חובות חוץ בנקאיים, התמכרויות שונות וכו'.
במקרים רבים, המידע העולה במהלך הראיון המקדים מסייע מאד לארגון בתהליך קבלת ההחלטות ולא היה מתקבל בדרך אחרת.