פוליגרף למגזר הפרטי

בדיקת נאמנות בני זוג / בגידה

בדיקת נאמנות בני זוג / בגידה

יחסים בין בני זוג, כמו כל מערכת של שותפות, מושתתים על אמון. לעיתים, האמון נפגע, בין אם מסיבות אמיתיות ובין אם מפרשנות מוטעית של העובדות.

במקרים רבים, בדיקת פוליגרף היא הכלי היחיד שעשוי לפתור את בעיית האמון שנוצרה ולסייע לבסס מחדש את יחסי האמון, או לחלופין לאשש את החשדות. בכל מקרה, בדיקת פוליגרף תפתור את תחושת חוסר הוודאות, שלרוב קשה יותר מידיעת האמת.

לאחר עשרות שנות ניסיון בגזית מכון פוליגרף, פיתחנו הליך רגיש ודיסקרטי לבדיקות פוליגרף בתחום האישות. מטרת הבדיקה אינה לפגוע בנבדק או "לתפוס" אותו, אלא לחזק את יחסי האמון בין בני הזוג ולהסיר חשדות.  שאלות הבדיקה מנוסחות בצורה מקצועית ואחראית, לא ניתן לבדוק רגשות כמו "אהבה", "שנאה" וכד' ולא ניתן לבדוק כוונות עתידיות או פנטזיות. הבדיקה נוגעת אך ורק באימות או שלילת מעשים, לגביהם עלו חשדות.

אנו מבינים שתחום זה, חשדות לבגידה בין בני זוג, הינו רגיש ועדין מאד ועושים את המירב, בכדי לערוך את בדיקת הפוליגרף בצורה הדיסקרטית, הרגישה והמקצועית ביותר.