פוליגרף למגזר הפרטי

פוליגרף לפתרון מחלוקות עסקיות

פוליגרף לפתרון מחלוקות עסקיות

מחלוקות עסקיות הינן תופעה טבעית ומוכרת בעולם העסקים. סיכומים בע"פ שלא קוימו, אי הבנות בין שותפים או האשמות במעשי מרמה, עשויים להוביל שותפים עסקיים לסכסוך, שלרוב ייגרר לבית המשפט ו/או לבוררות מוסכמת.
חלקן הגדול של המחלוקות נובע מפרשנות מוטעית של סיכום בע"פ, משכחה או משינוי בתנאי השוק. בדיקת פוליגרף עשויה לסייע בפתרון מחלוקות עסקיות, רק כאשר יש מחלוקת עובדתית ברורה. פרשנות שונה לסיכומים או חוסר זיכרון, אינן ניתנות לבדיקה בפוליגרף, אולם במקרה של מחלוקת ברורה על העובדות, יכולה בדיקת הפוליגרף לקבוע מי מהצדדים צודק בטענותיו.

לפני פניה למכון הפוליגרף, על הצדדים לסכם בינם לבין עצמם, מהן הטענות שבמחלוקת ולרכז בצורה עניינית את טענותיו של כל אחד מהצדדים. בשלב זה מומלץ לפנות למכון הפוליגרף, עדיף בליווי בורר המוסכם על הצדדים.

2 הצדדים יוזמנו לבדיקת פוליגרף, כל אחד מהם ישב עם מומחה הפוליגרף טרם הבדיקה ויעלה את טענותיו. חשוב כי בודק הפוליגרף ידע לפני הבדיקה מהן טענותיו של כל אחד מהצדדים, בכדי שיוכל לבנות את השאלות הנכונות לפתרון המחלוקת. לאחר שלב השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, מנסח מומחה הפוליגרף את שאלות הבדיקה, מקריא אותן לנבדק ומוודא שהוא מבין אותן ויכול לענות עליהן בחיוב או בשלילה. בהמשך, מחבר מומחה הפוליגרף את הנבדק למכשיר הפוליגרף ושואל את שאלות הבדיקה מס' פעמים. מומחה הפוליגרף מנתח את בדיקות הפוליגרף לאחר סיומן וממצאי הבדיקות מועברות לצדדים כיום לאחר מכן.

מומלץ לסכם מראש, טרם עריכת בדיקות הפוליגרף, מה תהיינה ההשלכות של תוצאות הבדיקה.

במקרים רבים מסרב הצד שנכשל בבדיקה לקבל את תוצאותיה ומנסה לערער עליהן ולכן חשוב לסכם מראש כיצד נוהגים בכל מקרה. מאד מומלץ להימנע מעריכת בדיקות במס' מכוני פוליגרף באותו נושא ולכן חשוב לבחור טרם עריכת הבדיקות, במכון פוליגרף מוכר ומנוסה, המקובל על 2 הצדדים.

אנו בגזית מכון פוליגרף נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בעריכת בדיקות פוליגרף לפתרון מחלוקות עסקיות.