פוליגרף משפטי

חוות דעת מומחה פוליגרף עבור בית המשפט

פוליגרף עבור בית המשפט

בעת דיון בבית המשפט, מעלים הצדדים לעיתים, טענות עובדתיות סותרות ולפיכך ביהמ"ש נזקק לכלי אבחון אובייקטיבי אשר יחשוף את האמת בדרכים מדעיות.

בדיקת פוליגרף בהפניית בית המשפט או סיכום בין הצדדים הנידונים, עשויה להשפיע מאד על הכרעת הדין. משום כך, ישנה חשיבות מכרעת לכך שהעד המומחה יהיה בעל מוניטין ומקובל על הצדדים הנדונים ועל ביהמ"ש.

מומחי גזית מכון פוליגרף מוכרים כעדים מומחים בביהמ"ש משנת 1980, הינם בעלי ניסיון עשיר במתן עדות בבתי המשפט, ניסיון של עשרות שנים בעריכת בדיקות פוליגרף ונחשבים כמומחים בתחום בארץ ובעולם.

מורדי גזית הינו אחד ממומחי הפוליגרף המנוסים בישראל, שימש כיו"ר איגוד בודקי הפוליגרף בישראל בשנים 2007-2009 והיה המנהל בפועל של מעבדות הפוליגרף במשטרת ישראל.

מומחי הפוליגרף במכון גזית, חברים באיגוד הישראלי, האירופאי והאמריקאי לבודקי פוליגרף.

לגזית מכון פוליגרף סניפים בת"א, חיפה, ירושלים וב"ש ואנו משמשים כמומחים מטעם בתי המשפט ובתי הדין השונים בכל הארץ.

כדי לתאם בדיקת פוליגרף כעדות לבית המשפט על הצדדים להעביר את פרוטוקול הדיון בו התקבלה ההחלטה על ביצוע הבדיקה או לחלופין, נוסח ההסכמה אליה הגיעו הצדדים, את הנחיות בית המשפט לבודק וכן את כתבי ההגנה והתביעה.