פוליגרף משפטי

פוליגרף למחיקת רישום פלילי

אזרחים ישראלים רבים נחקרים מדי שנה בחשד לביצוע עבירה פלילית כלשהי ע"י המשטרה. לעיתים ויכוח שולי עלול להוביל לחקירה פלילית. סכסוכי שכנים ובשנים האחרונות גם הליכי גירושים רבים, מובילים לעיתים קרובות להגשת תלונות במשטרה.

מרבית  הנחקרים הינם אזרחים נורמטיביים ורק בחלק קטן של המקרים מוגש לבסוף כתב אישום. אולם, חשוב לדעת כי ישנה חשיבות לעילת סגירת התיק.

 רק חלק קטן מהתיקים נסגרים עקב "חוסר אשמה" ואילו רובם הגדול נסגר עקב "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות". ההבדל בין עילות סגירת תיק שלאזרח הפשוט אינו ברור תמיד, הינו משמעותי.

תיק שלא נסגר מ"חוסר אשמה" נשאר קיים ברישום המשטרתי ועלול להשפיע על עתידו של הנחקר, יקשה על קבלתו למשרות מסוימות (בעיקר במגזר הממשלתי/ציבורי), ימנע קבלת רישיון לנשיאת נשק ובאופן כללי יטיל כתם על אמינותו של אותו אדם.

בכדי לשנות עילת סגירת תיק יש לפנות לקצין החקירות הרלוונטי ובמקרה הצורך ניתן לערער על החלטתו לפרקליטות. מובן שמומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום הפלילי בכדי להגיש את הבקשה. אולם, בכדי לשכנע אם הגורם הרלוונטי לשנות את עילת סגירת התיק ל"חוסר אשמה" יש צורך בהוכחה כלשהי לאי אשמה. צילומי וידאו, הקלטות, מסרונים בטלפון וכד' עשויים להוות סוג כזה של הוכחה. אבל לרוב אין לנאשמים הוכחות מסוג זה והם נקלעים, שלא בטובתם, למצב של 'מילה כנגד מילה' ויתקשו לשכנע בחפותם.

בדיוק בכדי לסייע במצבים כאלה קיימת בדיקת הפוליגרף. בדיקת פוליגרף אמינה שתיערך במכון מקצועי, בעל שם ומוכר ע"י גורמי המקצוע (משטרה, פרקליטות וכו') עשויה לעיתים להוות את ההבדל בין סגירת תיק מ"חוסר ראיות"/"חוסר עניין לציבור" לבין סגירת תיק מ"חוסר אשמה" ומחיקת רישום מכתים כלשהו.

לפני פניה למכון הפוליגרף יש לאסוף את כל החומר הרלוונטי הכרוך בחקירה, הקלטות, חילופי מכתבים, תמונות, מסרונים, מסמכים רשמיים וכד'. מומלץ שמומחה הפוליגרף ישוחח טרם הבדיקה עם עורך הדין בכדי להבין ממנו את נסיבות המקרה והבדלי הגרסאות.

לפני בדיקת הפוליגרף עצמה מקיים בודק הפוליגרף שיחה עם הנבדק ושומע ממנו את גרסתו לאירועים. בודק הפוליגרף ינסח את שאלות הבדיקה, יסביר אותן לנבדק ויוודא כי הוא מבין את השאלות ויכול לענות עליהן בתשובות של כן או לא. בהנחה שהנבדק צודק בטענותיו, תוכיח בדיקת הפוליגרף במרבית המקרים את צדקתו ותוכל לסייע לשינוי עילת סגירת התיק.

מניסיוננו, במרבית המקרים יקבלו הגורמים הרלוונטיים את דוח בדיקת הפוליגרף, במידה שנערך במכון מוכר ומקצועי, כהוכחה מספקת לשינוי עילת סגירת התיק.