פוליגרף משפטי

בדיקת פוליגרף בעת בוררות

בדיקת פוליגרף בעת בוררות

בדומה להליך משפטי, גם בעת בוררות עשוי להתעורר קושי לקבוע איזו מגרסאות הצדדים נכונה. הדבר נכון במיוחד, כאשר העובדות המוצגות בגרסה אחת סותרות את העובדות בגרסה השנייה. באמצעות בדיקת פוליגרף בעת הליך בוררות, ניתן לדעת באופן מדעי איזו מגרסאות הצדדים נכונה ובכך לקדם את הליך הבוררות להכרעה בעניין.

טרם הפניה למכון הפוליגרף, חשוב כי הבורר יסכם את טענות הצדדים ואת המחלוקת העובדתית המהותית בינם. חשוב להעביר למכון הפוליגרף את החלטת הבורר בנוגע לעריכת בדיקות פוליגרף, את סיכום טענותיהם הסותרות של הצדדים ואת המחלוקת העובדתית הרלוונטית.

שני הצדדים יזומנו לבדיקות פוליגרף. בשלב הראשון תיערך שיחה מקדימה עם כל אחד מהם, בה ימסור את גרסתו לעובדות שבמחלוקת. מומחה הפוליגרף ינסח את השאלות שיוצגו בבדיקת הפוליגרף, יעבור עליהן עם כל אחד מהנבדקים ויוודא שהוא מבין אותן ויכול להשיב עליהן בחיוב או בשלילה. בהמשך, יחובר הנבדק למכשיר הפוליגרף והשאלות יוצגו לו מס' פעמים. ממצאי בדיקות הפוליגרף יועברו לבורר ולצדדים הרלוונטיים.

גזית הינו מכון הפוליגרף הגדול, המוביל והמנוסה בישראל. מומחי המכון ערכו עשרות אלפי בדיקות פוליגרף, בינן בדיקות רבות במסגרת בוררויות.

אנא נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנוגע לעריכת בדיקות פוליגרף במסגרת הליך בוררות.