פוליגרף משפטי

בית המשפט לתעבורה

"לך תוכיח שאין לך אחות..." אומר ד' כשהוא מתאר את נסיבות המקרה שהביאו אותו לבדיקת הפוליגרף.
לטענתו, ד' נסע ברכבו, עמד בצומת, אותת ימינה ולאחר שבדק שהכביש פנוי, פנה ימינה. לדבריו, לאחר כ100 מטר ראה שוטר שעמד נסתר בצד ואותת לו לעצור. ד' סיפר שהשוטר האשים אותו בכך שלא אותת לפני הפניה. ד' בטוח שאותת ושהשוטר פשוט לא ראה את האיתות כיוון שעמד במקום מסתור והבחין בו רק לאחר השלמת הפניה. ד' הוא רק דוגמה אחת מני רבות לאזרחים תמימים, נורמטיביים ושומרי חוק בד"כ, שמואשמים בעבירת תנועה זו או אחרת.

במרבית  המקרים, ישלם הנהג את הדוח שניתן לו בגין העבירה ובכך יסתיים האירוע, אך ישנם לא מעט מקרים בהם חש הנהג כי אינו אשם בעבירה. במקרים כאלה האפשרות היחידה העומדת בפניו הינה להישפט בבית המשפט לתעבורה ולנסות להוכיח את טענותיו.

הדרך להוכיח טענות בבית המשפט לתעבורה מסובכת. במקרים רבים הנאשם אינו מיוצג ע"י עורך דין משיקולים כספיים וגם אם הוא מיוצג, בהעדר עדים לאירוע, מדובר ב2 טענות סותרות, כאשר העומד ממול הינו שוטר או נציג חוק אחר, שעדותו תקבל מימד של אמינות מבית המשפט מתוקף תפקידו.

לעיתים הדרך היחידה להוכיח ש"אין לך אחות" הינה בדיקת פוליגרף.

בדיקת פוליגרף שתוגש לבית המשפט לתעבורה להוכחת טענותיו של נאשם, חייבת להיערך ע"י מכון פוליגרף ותיק, מנוסה ומוכר ע"י בתי המשפט.

תהליך הבדיקה אינו שונה בהרבה מבדיקות פוליגרף אחרות. ראשית מתבקש הנבדק להציג את המסמכים הקשורים לאירוע (דוח המשטרה, כתב התביעה וכתב ההגנה באם יש כאלה וכו'). בהמשך, במהלך השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, מספר הנבדק את הסיפור מנקודת ראותו ומעלה את טענותיו. הנבדק מתבקש להסביר את הטענות שהועלו כנגדו ואת גרסתו לאירוע. לאחר מכן, מנסח בודק הפוליגרף את שאלות הבדיקה ומציג אותן לנבדק. הבודק מוודא שהנבדק מבין את השאלות ויכול לענות להן בחיוב או בשלילה. בהמשך, מחובר הנבדק למכשיר הפוליגרף והשאלות מוצגות בפניו מס' פעמים. לאחר תום הבדיקה, מנתח מומחה הפוליגרף את הנתונים ומעביר דוח בדיקת פוליגרף, במתכונת של חוו"ד מומחה. במידה והנבדק נמצא דובר אמת בבדיקתו, יכול דוח כזה לשמש אותו בדיון בבית המשפט לתעבורה, באם יתקבל ע"י השופט. לעיתים בדיקת פוליגרף כזו, הינה הדרך היחידה בה יכול אדם נורמטיבי להוכיח את טענותיו בהליך כזה.