פוליגרף משפטי

פוליגרף בבית משפט אזרחי

פוליגרף בבית משפט אזרחי

בניגוד לנהוג במשפט הפלילי, בו לא מוכרת עדיין בדיקת הפוליגרף כראיה, הפוליגרף משמש לעיתים קרובות כראיה בדיונים אזרחיים.
בדיקת פוליגרף מקצועית עשויה לסייע לשופט להכריע מי מהצדדים צודק במקרים בהם ישנם הבדלי גרסאות מהותיים.
לרוב לא ניתן להשתמש בפוליגרף כאשר ישנה הסכמה על העובדות והדעות חלוקות בנוגע לפרשנות שלהן.


בדיונים אזרחיים בהם קיימת סתירה עובדתית בגרסאות הצדדים, יכול בית המשפט להציע לצדדים לעבור בדיקת פוליגרף במכון מוכר ומוסכם. ממצאי בדיקות הפוליגרף עשויים לשמש כראיה שתילקח בחשבון ע"י בית המשפט בפסיקתו ולעיתים אף לשמש ראיה מכרעת, באם לא קיימות ראיות מהותיות נוספות.
במקרים רבים, בכדי לחסוך זמן יקר והליך מסורבל, מגיעים הצדדים להסכמה לעבור בדיקת פוליגרף אצל מומחה מוסכם. הסכמה כזו, באם תאושר ע"י בית המשפט, עשויה לסייע לקידום הדיון ולחסכון בהליכים.
גזית הינו מכון פוליגרף מוכר ע"י בתי המשפט ומומחי המכון הינם בעלי ניסיון רב בעריכת בדיקות פוליגרף לבתי משפט ובהופעות כעדים מומחים בתחום.